HASTALIĞIN ADI: MALİYET ENFLASYONU

 

Hastalığın tanımı

Üretim maliyetlerindeki yükselmelerin fiyatlar genel seviyesini artırmasına maliyet enflasyonu adı verilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Üretim girdileri içine giren kalemlerin birinde veya bir kaçında veya hepsinde fiyat artışlarının söz konusu olduğu durumlarda ortaya çıkan bir ekonomik hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

Maliyet enflasyonu başka sektörlere girdi temin eden bir sektörde ya da belirli mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışların başka sektörlerdeki firmaların üretim maliyetleri üzerinde doğurduğu artıştır. Maliyet enflasyonuna yol açan başlıca önemli etkenler şunlardır:

İşçi ücretlerindeki sürekli artışlar,

İşletmeler üzerinde vergi yükünün ağırlaşması,

Yüksek faiz oranları,

Devalüasyon,

İthalatı yapılan hammadde ve diğer girdilerin fiyatlarının artması vs.

 

Hastalığın tedavisi

İşletmeler üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır,

Kamu borçlanmasına disiplin getirilmeli ve faiz oranlarının aşağı indirilmesine çalışılmalıdır.

Dış ticaret bilançosunda denge gözetilmelidir,

İşgücü verimliliği artırılmalı, verimlilik-ücret ilişkisi kurulmalıdır vs.

© C.C.Aktan. 2001.