HASTALIĞIN ADI: MONOPOL KOLLAMA

 

Hastalığın Tanımı

 

Özel kişi ve grupların devlet tarafından imtiyaz hakkı verilen bir monopolün elde edilmesi için lobicilik faaliyetinde bulunmalarına ve bu amaç için kamu görevlilerine parasal ya da başkaca menfaat sağlamalarına “monopol kollama” adı verilir.

 

Monopol hakkı ve yetkisi bir tek kişi ya da kuruluşa verilebileceği gibi, birden çok kişi ya da kuruluşa da verilebilir.

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Monopol kollama özellikle yürütme aşamasında yaygın olan bir siyasal hastalık türüdür.

 

Hastalığın Nedenleri

 

Belirli mal ve hizmetlerin üretimi ya da ithalinde monopol yetkisinin belirli özel kişi ve kuruluşlara verilmesi,

Merkeziyetçi devlet yapısı, vs.

 

Hastalığın Tedavisi

 

Devletin piyasa ekonomisine müdahalesi mümkün olduğu ölçüde azaltılmalıdır,

Piyasada rekabete önem verilmelidir,

Monopol imtiyazının bir ya da bir kaç kişi ya da kuruluşa verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda ihaleler açık ve şeffaf ortamda yapılmalıdır, vs.

© C.C.Aktan. 2001.