HASTALIĞIN ADI: ÖDEMELER BİLANÇOSU AÇIĞI

 

Hastalığın tanımı

Ödemeler bilançosu, bir ülkedeki toplam döviz girişleri ile döviz çıkışlarını gösteren bir bilançodur. Döviz çıkışlarının döviz girişlerinden fazla olması ödemeler bilançosu açığı anlamına gelir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Ödemeler bilançosu açığı, başta dış ekonomik ilişkiler (ihracat ve ithalat) olmak üzere bir ülkenin döviz giriş ve çıkış kalemlerinde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler sonucunda ortaya çıkar.

 

Hastalığın nedenleri

 

Kalkınma sürecinde yatırım malları ve hammaddeler açısından dışa bağımlılık ve dolayısıyla ithalatın yüksek olması,

Uluslararası rekabet gücünün zayıf olması,

Spekülatif amaçlı sermaye çıkışları,

Dünya hammadde ve petrol fiyatlarındaki yükselmeler,

Ulusal paranın aşırı değer kazanması

Aşırı dış borçlanma sonucu artan dış borç ana para ve faiz ödemeleri,

İhracatta azalma,

Turizm sektöründeki tıkanıklıklar, vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

İhracatı artırıcı önlemler alınmalıdır,

İthalatın ihracattan bağımsız olarak aşırı bir biçimde artması kontrol altına alınmalıdır,

Kamu borçlanması kontrol altına alınmalıdır,

Ülke içinde ekonomik, sosyal ve siyasal istikrar temin edilerek spekülatif amaçlı döviz çıkışları sınırlanmalıdır, vs.

© C.C.Aktan. 2001.