HASTALIĞIN ADI: PARKİNSON HASTALIĞI

 

Hastalığın tanımı

Parkinson hastalığı, özellikle kamusal organizasyonlarda personel sayısının iş hacmine bağlı olmaksızın zaman içinde sürekli olarak arttığını ifade etmektedir. İlk kez C.Northcote Parkinson adındaki siyaset bilimcinin dile getirdiği bu hastalık literatürde “Parkinson Kanunu” olarak bilinmektedir. Parkinson hastalığı, organizasyonda “gizli işsizlik” adı verilen bir diğer ekonomik hastalığın kaynağını oluşturur.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Parkinson hastalığı, özellikle kamusal organizasyonlarda ve ortak mülkiyet sistemlerinde (kooperatif mülkiyeti, sendikalist mülkiyet, konfederasyon mülkiyeti vs.) yaygın olarak görülen bir hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Kamu sektöründe bürokratlar ve yöneticiler bütçelerini genişleterek daha fazla harcama yaparlar. Bu çerçevede zaman içinde daha az sayıda insangücü ile yapılan işler, iş hacminde bir artış olmamasına rağmen, daha fazla personel ile yapılmaya başlanır.

Ortak mülkiyet sistemlerinde “sahiplik” sözkonusu olmadığından “vekiller”, kendi yakınlarını, eş-dostlarını ve aynı siyasal ideolojiyi paylaşan kişileri istihdam etme eğiliminde olurlar.

 

Hastalığın tedavisi

 

Devletin ekonomik faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır.

Kamusal mülkiyet ve diğer ortak mülkiyet sistemlerinden özel mülkiyet sistemine geçilmelidir.

© C.C.Aktan. 2001.