HASTALIĞIN ADI: PETER HASTALIĞI

 

Hastalığın tanımı

Peter hastalığı, özellikle kamu yönetiminde istihdamın sürekli olarak arttığını ve çalışanların zaman içinde kendiliğinden bir üst kıdeme (ya da rütbeye) yükseldiğini ifade eder. Laurence J. Peter adındaki siyaset bilimcinin dile getirdiği bu sorun literatürde “Peter İlkesi” olarak adlandırılır. Peter hastalığı, parkinson hastalığı ile yakından ilişkilidir. Kamu yönetiminde liyakatsiz ve yeteneksiz yöneticilerin sayısının artması neticesinde, bu kimseler kendi başarısızlıklarını ortadan kaldırmak için daha fazla bina, araç, gereç, personel vs. talebinde bulunurlar.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Peter hastalığı, ciddi anlamda insan kaynaklarının yönetimine önem vermeyen kamusal organizasyonlarda yaygın olarak görülen bir hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

 

Ortak mülkiyet sistemlerinde “sahiplik” sözkonusu olmadığından “vekiller”, kendi yakınlarını, eş-dostlarını ve aynı siyasal ideoloji paylaşan kişileri istihdam etmenin yanısıra bu kimseleri liyakat ilkesini dikkate almaksızın terfi ettirme eğiliminde olurlar.

 

Hastalığın tedavisi

Devletin ekonomideki faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır.

Kamusal mülkiyet ve diğer ortak mülkiyet sistemlerinden özel mülkiyet sistemine geçilmelidir.

İnsan kaynakları yönetimine önem verilmelidir.

Kamu yönetiminde işe giriş ve işte yükselmenin objektif kuralları oluşturulmalı ve bu kurallar çerçevesinde işlem yapılmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.