HASTALIĞIN ADI: SEÇİM RÜŞVETLERİ

 

Hastalığın tanımı

Seçim rüşveti, seçim dönemlerinde siyasal iktidarların tekrar seçilebilmek amacıyla müdahaleci iktisat politikası araçlarını (vergi politikası, kamu harcamaları politikası, borçlanma politikası, para ve kredi politikası vs.) kullanarak potansiyel oy gruplarına (esnaf, sanayici, çiftçi, memur, emekli vs.) sağladıkları özel menfaatleri ifade etmektedir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

Seçim rüşveti, siyasal karar alma sürecinde ekonomi politikası ile ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan bir ekonomik hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

Siyasal iktidarların (yeniden) seçilebilmek amacıyla oy sağlayacaklarına inandıkları kesimlere özel çıkarlar (maaş zammı, kredi sağlanması, teşvik sağlanması, sosyal yardımda bulunulması, mali af ile vergi ve vergi cezalarının silinmesi ve/veya azaltılması, kredi borçlarının ve/veya faizlerinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması) sağlamaları hastalığın ana nedenidir.

 

Hastalığın tedavisi

Seçim dönemlerinde mali ve parasal disipline uymaları için hükümetlerin harcama, vergileme, borçlanma ve para basma yetkileri mutlaka anayasa ve kanunlarla sınırlandırılmalıdır.

Genel ya da yerel seçimlere belirli bir zaman kala (örneğin üç ay) ekonominin yönetimi ile ilgili görevlerde bulunulan bakanlık hizmetleri parlamento dışından kişilere bırakılmalı; bu konuda anayasada bir düzenleme yapılmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.