HASTALIĞIN ADI: SERMAYE KAÇIŞI

 

Hastalığın tanımı

 

Ekonomik, sosyal ve siyasal istikrarsızlığın olduğu ülkelerde yatırımcıların kendi ülkeleri yerine başka ülkelerde doğrudan ya da dolaylı (portföy) yatırımlara yönelmeleri ve ellerindeki fon ve sermayeleri buralara aktarmalarına “sermaye kaçışı” (capital flight) adı verilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Ekonomik, sosyal ve siyasi koşulların bir krizin olacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdiği ve bir krize yol açtığı aşamada ortaya çıkar.

 

Hastalığın nedenleri

 

Bir ülkedeki yüksek ekonomik, sosyal ve siyasal istikrarsızlık ortamı,

Ekonomide risk ve belirsizlik ortamı,

Askeri ihtilal beklentisi,

Ağır vergi yükü; vergi oranlarında sık sık değişikliğe gidilmesi; vergi hukukunda sürekliliğin olmaması; beklenmeyen anlarda yeni vergilerin konulması vs.

 

Hastalığın tedavisi

 

Ülke içinde siyasal istikrar tesis edilmelidir.

Ülkede makro ekonomik istikrarsızlığı düzeltici tedbirler alınmalıdır.

Mali açıklar azaltılmalıdır.

Vergi oranları aşağıya çekilmelidir vs.

© C.C.Aktan. 2001.