HASTALIĞIN ADI: SICAK PARA

 

Hastalığın tanımı

Ülkelerarasındaki faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki değişmeleri yakından izleyerek spekülatif amaçlı portföy yatırımlarında bulunulması “sıcak para” olarak adlandırılır. Sıcak para akımları, başlangıçta paranın aktığı ülkede ödemeler bilançosu üzerinde olumlu etkide bulunmakta, fakat zamanla aşırı nakit girişleri, ulusal paranın aşırı değerlenmesine neden olmaktadır. Göreli olarak ucuzlayan ithalat mallarına talep artmaktadır. Eğer sıcak para girişi uzun süreli olmadığı takdirde bu ödemeler bilançosunu olumsuz etkilemektedir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

“Sıcak para” adı verilen işlem, uluslararası para hareketlerinin ve portföy yatırımlarının mevcut olduğu döviz ve sermaye piyasalarında ortaya çıkar.

 

Hastalığın nedenleri

Ekonomide globalleşme,

Sermaye hareketlerinde hızlı liberalleşme,

Devalüasyon,

Faiz arbitrajı,

Uluslararası faiz oranlarının düşmesi ve ülke içinde yatırım ortamının düzelmesi nedeniyle başka ülkelerde doğrudan ve portföy yatırımlarına yönelmiş yatırımcıların kendi ülkelerine yönelmeleri vs.

 

Hastalığın tedavisi

Sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesinin kısa vadeli sermaye hareketlerinden ziyade uzun vadeli sermaye hareketleri üzerinde yoğunlaşması sağlanmalıdır,

Sterilizasyon politikası ile merkez bankası tarafından swap ya da açık piyasa işlemleri yoluyla döviz miktarındaki artışların para arzı üzerindeki etkileri nötralize edilmeli ya da dengelenmelidir.

Kısa vadeli ve spekülatif amaçlı parasal akımlar üzerine global düzeyde uygulanacak bir vergi konulabilir.

© C.C.Aktan. 2001.