HASTALIĞIN ADI: TAKSFLASYON

 

Hastalığın tanımı

 

Taksflasyon, yüksek vergi yükü ve yüksek enflasyonun bir arada mevcut olduğu ekonomik hastalıktır. Taksflasyon, mikro ve makro ekonomi üzerinde etkili olarak yeni bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Taksflasyon, enflasyonist ve ağır vergi yükünün geçerli olduğu dönemlerde ortaya çıkar.

 

Hastalığın nedenleri

 

Bütçe açıkları ve bu açıkları finanse etmek için hızlı ve kontrolsüz parasal genişleme ve bunun yol açtığı enflasyon sorunu,

Ağır vergi yükü,

Vergi oranlarının çok sık arttırılması ve yeni vergiler konulması,

Vergi dışı piyasa ekonomisinin mevcudiyeti,

Hastalığın tedavisi

 

Mali ve parasal disiplin tesis edilerek enflasyon ile etkin bir şekilde mücadele edilmelidir.

Vergi dışı piyasa ekonomisini daraltıcı tedbirler alınmalıdır.

Düz oranlı vergiler uygulanmalıdır.

Vergi oranlarının çok sık olarak değişmesini önleyecek ve genel vergi yükünün artmasını engelleyecek anayasal kurallar oluşturulmalıdır.

© C.C.Aktan. 2001.