HASTALIĞIN ADI: TARİFE KOLLAMA

 

Hastalığın Tanımı

Çıkar ve baskı gruplarının yurtiçi piyasada karlarını maksimum düzeye çıkarmak için belirli mal ve hizmetlerin ithalinde tarife (ithalat vergisi) uygulanması veya ithalatın yasaklanması için girişmiş oldukları lobicilik faaliyetlerine “tarife kollama” adı verilir.

Tarife kollamacılıkta asıl aktör çıkar ve baskı gruplarıdır. Bu gruplar (özel şirket ve holdingler, dernekler vs.) milletvekili, bürokrat ve diğer kamu görevlilerine parasal ya da başkaca menfaatler sağlayarak kendi çıkarlarına uygun yasalar ve kararlar çıkartılmasını ya da kendi çıkarlarına uygun işlemler yapılmasını sağlamaya çalışırlar.

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

Tarife kollamacılık yasama ve özellikle yürütme aşamasında görülen bir siyasal hastalık türüdür.

 

Hastalığın Nedenleri

Korumacı dış ticaret politikasının uygulanması,

Parlamentoda çıkar ve baskı gruplarının egemen olması,

Parlamentoda negatif lobicilik faaliyetlerinin yaygın olması, vs.

 

Hastalığın Tedavisi

Dış ticarette korumacılık mümkün olduğu ölçüde kaldırılmalıdır,

Siyasal iktidar ve bürokrasi ile baskı grupları arasındaki “çıkar ilişkileri”ni azaltacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır,

Tarife kollamacılık faaliyetlerine katılan milletvekilleri hakkında Parlamento Ahlak Komisyonu tarafından soruşturma başlatılmalı, gerekirse milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmalı ve milletvekilliği düşürülmelidir, vs.

© C.C.Aktan. 2001.