HASTALIĞIN ADI: TEKNOLOJİK İŞSİZLİK

 

Hastalığın tanımı

 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde insan gücünün yerine makine, bilgisayarlar, robotlar vs.’nin geçmesi neticesinde ortaya çıkan işsizlik türüdür.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Ekonomideki tüm sektörlerde teknolojik işsizlik sorunu ortaya çıkabilmektedir.

 

Hastalığın nedenleri

 

Yeni makinelerin, bilgisayarların ve robotların üretime sokulması,

Organizasyonda makine yoğun ya da teknoloji yoğun üretim tekniklerinin kullanılması,

Yeni temel teknolojilerdeki (mikro elektronik teknolojisi, iletişim teknolojisi, enerji teknolojileri vs.) gelişmelerin üretimde vasıfsız insan gücünün önemini azaltması vs.

Hastalığın tedavisi

 

İşgücünün niteliğinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim programları yürürlüğe konulmalıdır,

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gereği olarak “bilgi işçisi” olarak adlandırılabilecek insan gücü yetiştirilmesine önem verilmelidir vs.

© C.C.Aktan. 2001.