HASTALIĞIN ADI: TEŞVİK KOLLAMA

 

Hastalığın Tanımı

Çıkar ve baskı gruplarının devletten iktisadi gayeli mali yardımlar (faizsiz veya düşük faizli krediler, tarımsal ürünler için destekleme alımları, vergi istisna ve muafiyetleri vs.) elde etmek için lobicilik yaparak bir özel çıkar sağlamalarıdır. Teşvik kollama adı verilen siyasal hastalığın asıl aktörü “çıkar ve baskı grupları”dır. Çıkar ve baskı grupları devletten teşvik elde etmek için genellikle milletvekili, bürokrat ve diğer kamu görevlilerine menfaat sağlama yolunu seçerler.

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

Teşvik kollamacılık, yasama ve özellikle yürütme aşamasında görülebilen bir hastalıktır. Özel çıkar grupları, vergi istisna ve muafiyeti elde etmek için yasama aşamasında lobicilik yapabilirler. Yürütme aşamasında ise teşviklerin dağıtılmasında ve hızlandırılmasında rüşvet, zimmet vesaire hastalıklar gündeme gelebilir.

 

Hastalığın Nedenleri

Devletin teşvik politikası ile ekonomiye müdahale etmesi,

Teşvik sistemi ile ilgili olarak ilkelerin ve kuralların mevcut olmaması,

Teşvik mevzuatının çok sık değişmesi,

Çıkar ve baskı gruplarının siyasal iktidar ve bürokrasi ile olan yakın ilişkileri,

Teşvikler ile ilgili denetimlerin yetersiz olması, vs.

 

Hastalığın Tedavisi

Teşvik sistemi ve teşvik mevzuatı ile ilgili ilke ve kurallar çok iyi bir şekilde belirlenmeli; yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır,

Teşvik konusunda bürokrasi ve kırtasiyecilik ortadan kaldırılmalı, işlemler basitleştirilmelidir,

Teşviklerin dağıtımında şeffaflık sağlanılmalıdır, vs.

© C.C.Aktan. 2001.