HASTALIĞIN ADI: TRÖST

 

Hastalığın tanımı

Ticari ve sınai alanda firmaların birleşerek tek bir mülkiyet ve yönetim çatısı altında birleşmelerine “tröst” adı verilir. Bir başka ifadeyle, birbirinden mülkiyet ve yönetim yönünden bağımsız olan iki ayrı firmanın tek bir firma haline dönüşmesi demektir. Tröst oluşturmanın gayesi, piyasada daha güçlü bir tekel oluşturarak daha fazla kar sağlamaktır.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Tröst, mal ve hizmet piyasalarında ve hemen her sektörde görülebilecek bir ekonomik hastalıktır.

 

Hastalığın nedenleri

Pazarın ele geçirilerek daha fazla kar elde etme isteği,

Özellikle global ekonomik entegrasyonun (globalleşmenin) ve dış ticarette serbestleşmenin kaçınılmaz olduğu bir ortamda ülke içerisinde aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birleşerek yabancı firmaların pazara girmelerinin engellenmesi,

Çeşitli sektörlerde toplam üretimde sınırlı sayıda firmanın söz sahibi olması (yoğunlaşma =concentration) ve bu firmaların tröstleşmeye çalışmaları, vs.

 

Hastalığın tedavisi

Anti-tröst yasalar yürürlüğe konulmalıdır.

Hisse senetlerini ele geçirmek suretiyle oluşturulan tröstler (voting trust) hakkında yapılacak işlemlere ilişkin sermaye piyasası mevzuatında caydırıcı ve cezalandırıcı hükümler bulunmalı ve bu tür eğilimlerle etkin olarak mücadele edilmelidir.

Haksız fiyatlama (predatory pricing) engellenmelidir.

© C.C.Aktan. 2001.