HASTALIĞIN ADI:YAPISAL ENFLASYON

 

Hastalığın tanımı

Ekonomide yapısal sorunlardan kaynaklanan enflasyondur. Ekonomideki yapısal sorunlar dolayısıyla;

toplam talepte bir artış neticesinde talep enflasyonunu,

maliyetlerde bir artış meydana gelerek maliyet enflasyonu,

ortaya çıkabilir.

 

Hastalığın ortaya çıktığı alanlar

 

Yapısal enflasyon, mal ve hizmet piyasalarında ve tüm sektörlerde ortaya çıkabilecek bir ekonomik hastalıktır.

Hastalığın nedenleri

 

Ekonomideki başlıca şu yapısal bozukluklar enflasyona yol açabilir:

KİT’lerin ekonomide ağırlıklı yere sahip olması ve zarar eden kuruluşların Hazine ve Merkez Bankası kaynaklarından desteklenmesi,

Kronik bütçe açıkları,

Aksak rekabet piyasaları,

Tarım ürünleri fiyatlarına yapılan devlet müdahaleleri ve destekleme alımları vs.

Hastalığın tedavisi

Mali ve parasal disiplin tesis edilmelidir. Açık finansmana son verilmeli ve para arzındaki artışlar mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

Toplam arzın artırılmasına çalışılmalıdır. Bu çerçevede piyasa ekonomisi üzerindeki mali yükler (vergi vs.) ve regülasyonlar azaltılmalıdır.

Aksak ve yıkıcı rekabete karşı yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli ve piyasada fonksiyonel rekabet tesis edilmelidir, vs.

© C.C.Aktan. 2001.