Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye 

Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarındaki Değişim

Globalleşme ve Maliye Politikasında Değişim

Vergi Rekabeti

Dış İstikrarın Sağlanması ve Kalkınmanın Finansmanında Global Vergi Önerisi: Tobin Vergisi

Vergi Tarifelerinde Değişim: Artan Oranlı Vergilerden Düz Oranlı Vergilere 

Vergilemede Yeni Bir Eğilim: Gelir Vergilerinden Tüketim Vergilerine

Ekolojik Değişimin Kamu Maliyesine Yansıması:
İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Karbon Vergileri

Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık

C.Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004.

Online sipariş:

Seçkin Yayıncılık

© 2005, C.C.Aktan , D.Dileyici ve İstiklal Y. Vural

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural tarafından hazırlanan ve Seçkin Yayınevi tarafından yayınlanan Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşlımlar adlı eserin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.