Vergi tarifesi ne şekilde düzenlenmeli? Vergiye tabi gelir, servet ve harcama üzerinden vergi alırken oran ne olmalı ve ne şekilde belirlenmeli? Matraha tek bir oran mı uygulanmalı yoksa, matrahtaki artışa paralel olarak vergi oranı da mı arttırılmalı? Ya da, bu iki alternatif dışında  vergi herkesten aynı miktarda mı alınmalı?

 

Bu ve benzeri sorular maliye teorisinin asırlık tartışma konularıdır. Ancak, vergi oranlarının ne şekilde düzenlenmesi gerektiği konusunda maliyeciler arasında konsensusa ulaşıldığını söylemek mümkün değildir. Her ne kadar günümüzde maliyeciler arasında vergilerin tek bir oran üzerinden matraha uygulanması görüşü daha ağırlık taşıyorsa da,  konu üzerinde tam bir uzlaşmanın varlığından söz edilemez.

 

Bu web sayfasında maliye teorisinin asırlardır süregelen temel tartışma konularından biri olan “artan oranlı vergi mi, yoksa düz oranlı vergi mi?” konusunu  ele incelenmektedir.

 

Genel Olarak Vergi Tarifeleri

Artan Oranlı Vergi ve Eleştirisi

Düz Oranlı Vergi

Düz Oranlı Vergi Adil Bir Vergi midir?

Düz Oranlı Vergi Konusunda Bibliyografya

İngilizce Web Sayfaları

Türkçe Kaynaklar

 

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından  hazırlanan ve TOSYÖV tarafından yayınlanan Düz Oranlı Vergi  adlı monografinin bir kısmı  yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2002