PİYASA BAŞARISIZLIĞININ ANATOMİSİ VE KAMU EKONOMİSİ RASYONELİ  PDF

KAMUSAL MALLAR TEORİSİNDE YENİ GELİŞMELER

KAMU EKONOMİSİNDE KARAR ALMA VE OYLAMA

REGÜLASYON EKONOMİSİ VE KAMUSAL REGÜLASYONLAR TEORİSİ  PDF

DEVLET NİÇİN BAŞARISIZ? Kamu Ekonomisindeki Etkinsizliklerin Kaynakları

DEVLET Mİ? PİYASA MI?: KAMU EKONOMİSİ VE PİYASA EKONOMİSİNİN

ETKİNLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

KAMU EKONOMİSİNİN YÖNETİMİNDE İKİ FARKLI EKONOMİ POLİTİKASI YAKLAŞIMI:

İRADİ VE TAKDİRİ KARARLARA KARŞI KURALLAR

MALİ DİSİPLİNİN VE EKONOMİK İSTİKRARIN SAĞLANMASINDA 
YENİ BİR ARAÇ: MALİYE POLİTİKASI KURALLARI 

KURALLARA DAYALI EKONOMİ POLİTİKASI YÖNETİMİ:

MALİ VE PARASAL POLİTİKALARDA SAYDAMLIĞIN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK KURALLAR

İDARELERARASI REKABET VE MALİ YERİNDEN YÖNETİM

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN TEŞVİKİNDE DEVLETİN ROLÜ

KAMU MALİYESİ: MUHTELİF WEB SAYFALARI

 

                                                                © COPYRIGHT 2006, C.C.Aktan , Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural tarafından hazırlanan ve Seçkin Yayınevi tarafından yayınlanan Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikası adlı eserin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.