11.gif (376 bytes) KAMU BÜTÇESİ - BÜTÇE TEORİSİ VE BÜTÇE POLİTİKASI-

bar42.gif (664 bytes)

TÜRKÇE KAYNAKLAR

Haluk Egeli, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıkları"

James M. Buchanan, "Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri" (Çev: M.Ali Sarılı)

Stanley Fischer, "Bütçesel Sınırlamaların Ekonomik Etkileri" (Çev: Mustafa Sakal)

Dilek Dileyici ve Özlem Özkıvrak, "Bütçe Anlayışındaki Değişim Süreci: Denk Bütçe İlkesinin Erozyonu ve ve Açık Bütçe Politikası",

James M. Buchanan, "Maliye Politikası ve Mali Tercih: Denk Olmayan Bütçelerin Etkileri" (Çev: Esra.S. Demircan)

James M. Buchanan ve Marilyn Flowers, "Kamu Tercihi ve Bütçe Büyüklüğü", (Dilek Dileyici)

IMF, "Mali Saydamlık İle İlgili IMF Standartlarının ve Kodların Gözlemlenmesine İlişkin Türkiye Raporu" (Çev: Ufuk Gencel)

Nasıl Bir Bütçe Politikası?
Bütçe Politikalarının Mikroekonomik Etkileri
Bütçe Uygulama İstatistikleri
Ülkemizde Bütçenin Siyasi Niteliği Üzerine Bir İnceleme
Parlamento Bütçe Denetim Komisyonu: Yapı ve İşleyiş
Gelişmiş Ülkelerde Bütçe Açıkları
Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi ve Kamu Kesimi Genel Dengesindeki Yeri ve Önemi
Türkiye'de Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi
2005 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi
Konsolide Bütçenin Başlangıç Değerlerinin Uygulama Sonuçları İle Birlikte Değerlendirilmesi

Bütçe
Bütçe Yönetimi ile Borç Yönetiminin Ayrılmasının Konsolide Bütçeye Yansımaları
Çok Yıllı Bütçeleme: Uluslararası Uygulamaların İncelenmesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Geçiş Aşamasındaki Ülkeler İçin Çıkarılacak Dersler
Konsolite Bütçe Dengesinde Yapısal ve Devresel Gelişmeler (1975-1996)
Parlamento Bütçe Denetim Komisyonu: Yapı ve İşleyiş
Bütçeleme Sürecinde Bütçe Dengesi Çoğaltanı ve Yatırım - Mali Denge İlişkisi Dinamikleri

Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırması
Denk Bütçe Kuralları Üzerine Amerikan Yaklaşımları Karşısında Avrupa Yaklaşımları
 

 

 

İNGİLİZCE KAYNAKLAR

Budget of the United States Government: Fiscal Year 2002

Deficits, the National Debt, and Economic Growth

FinanceNet: Financial Management in Government

H.R. 2015: Balanced Budget Act of 1997

What Would a Balanced Budget Amendment Mean for 

Tax Cuts and Balanced Budgets: Lessons from the States/ Cato Institute

National Budget

Balanced Budget Amendment Senate Joint Resolution 1

How To Achieve a Durable Macro-Economic Policy Mix Favourable To Growth and Employment?

National Debt Awareness Center

Problems Associated With Calculating "Structural" Budget Deficits

Fiscal Policy

Federal Budget Projections

Fiscal Policy: Public Finances And The Cycle

The Federal Budget Deficit

"Federal Budget Deficit: Factors Relating to Revenues and Expenditures of the Federal Government”

National Budget, Deficit, and Debt

Methodology and Technique for Determining Structural Budget Deficits

NCPA Policy Digest - Budget Deficit Lowest Since 1970s

Economic Reality Check: Budget Deficit

Fiscal Policy and New Instruments of Budget Deficit Financing in Ukraine

Budget Deficits in China: Calculations, Causes, and Impacts

Whither the Budget Deficit -- and Economy?

U.S. Budget Deficit Shrinks

Cutting the Budget Deficit

Issues - Federal Budget / Deficit

World Bank-Public Expenditure On Line

Kamu Mali Yönetiminin yeniden yapılanması ve mali saydamlık özel ihtisas komisyonu

Kamu Mali Yönetiminin Kurumsal Anlamda Yeniden Yapılandırılması Alt Komisyonu

Orta Vadeli Harcama Sistemine Geçiş Alt Komisyonu

Dünya Bankası Orta Vadeli Harcama Sistemi

Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünya Bankası Orta Vadeli Harcama Sistemi (1999), DPT, H. Hakan Yılmaz  


IMF: Fiscal Transparency

IMF Government Finance Statistics Yearbook


Kamu Maliyesinde Saydamlığın Artırılması, Tahakkuk Bazlı Muhasebe ve Raporlama Sistemine Geçiş ile Yarı Mali Nitelikteki Faaliyetler ile Koşullu Yükümlülüklerin Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Yeniden Ele Alınması Alt Komisyonu

Maliye Bakanligi, Kamu Hesapları Bülteni

Basbakanlik Hazine Mustesarligi Web Sayfasi


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sitesi


The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts

SIGMA Audit & Financial Control Information Exchange Web-site

Auditing Standards


INTOSAI: Guidelines for Internal Control Standards


OECD SIGMA Programının Denetim ve Mali Kontrol ile ilgili çalışmaları


Denetimin Etkinliğinin Artırılması ve Performans Denetimine Geçişi Alt Komisyonu


Parlamentonun Bütçe Denetim Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Alt Komisyonu

Sayıştay

Inflationary Deficit Financing in an Open Economy: Evolutionary Dynamics

Measures For Fiscal Consolidation

Debt Strategy Analyst

Debt Management

Economic Policy in the United States

Balancing Accountability and Local Control: State Intervention for Financial and Academic Stabilit

Balanced Budget Constitutional Amendment (1995)

Balanced Budget Policy

What Would a Balanced Budget Amendment Mean for Your State

Special Report: President Signs Balanced Budget Legislation

Balanced Budget

Taxpayer Protection and Balanced Budget Act,1999

Balanced Budget

The Balanced Budget Amendment

What The 1997 Balanced Budget Act Means To You?

Balanced Budget

A Balanced Budget Is Not the Answer

Balanced Budget Discussions Continue: Rep. Brown Rolls Out New Balanced Budget Plan

Balanced Budget Amendment - Just a Gimmick to Raise Taxes!

Balanced Budget Act,

Balanced Budgets

Balanced Budget Unattainable in 2003, Opposition GNP Says

Enforcement of a Constitutional Balanced Budget Amendment: Questions Without Answers

Speaker Newt Gingrich: Balanced Budget Agreement on Internet

Balancing The Budget - The Balanced Budget Amendment

Testimony on Balanced Budget Act Implementation

The Balanced Budget Scam

Balanced Budget Act Restores SSI to Many Legal Immigrants

Balanced Budget Act Brings Major Changes in Medicare and Tax Laws Affecting Seniors

Outline of Arguments for Balanced Budget Amendment

Taxes and the Consumer Price Index

Balanced Budget Legislation: An Assessment of the Recent Canadian Experience

Balanced Budget

Balanced Budget Provisions

The Balanced Budget Act of 1997

Statement on The Balanced Budget Amendment

Balanced Budget

Economic Assumptions and the Balanced Budget Agreement

An Examination of Key Medicare Provisions in the Balanced Budget Act of 1997

Update on Balanced Budget and Tax Cut Legislation 8-15-97

Balanced Budget Plan

The Budget and Government Spending

 A Balanced Federal Budget

Balanced Budget Amendment

Balanced Budget Constitutional Amendment

Hearing on the Proposed Balanced Budget Amendment to the Constitution

A Balanced Budget?

The Balanced Budget Challenge

The Balanced Budget Amendment

Why A Tax Limitation/Balanced Budget Amendment Is Needed To Control Spending