Dünyada ve Türkiye'de uzun yıllar akademik alanda açık finansman  politikalarını savunan yaklaşımlar  hakim olmuş ve iktisatçılar adına "fonksiyonel maliye" ya da "modern maliye" denilen maliye politikası önerilerini benimsemişlerdir.  Entellektüel alanda hakim görüşler ister istemez politik alana da yansımış ve sonunda kamu maliyesinde geleneksel mali disiplin ve mali sorumluluk ahlakı giderek erozyona uğramıştır...   Mali dengeden ayrılmanın kaçınılmaz sonucu ise ekonomik dengesizlik olmuştur... Peki, bu yanlış ekonomi politikası önerilerinin sorumluluğu kime aittir? Bu politikaları uygulayan politikacı ve bürokratlar mı asıl sorumlu? Yoksa, asıl sorumluluk bu açık finansman politikalarını öneren entelektüellere mi ait? Keynes'in yanlışları veya yanılgıları bu kurumsallaşan  politikalara nasıl yön verdi?  Keynes'in  görüşlerini anlam erozyonuna ve yorum enflasyonuna uğratarak yozlaştıran müritleri kimlerdir? Bunların hata ve yanılgıları nelerdir? Türkiye'de iktisatçılar ve maliyeciler önerdikleri maliye politikası reçeteleri ile Türkiye ekonomisinin krize sürüklenmesinden sorumlu mudurlar? Birbirinden ilginç eleştiri ve tartışma yazılarımızı sizlerin bilgilerine sunuyoruz...

 

Aktan: Lord Keynes, Keynezyenler ve Fonksiyonalistler

Aktan: Modern Maliyenin İflası ve Mali Gelenekçiliğin Zaferi
Mali Disiplin Konusunda Kaynaklar
Mali Açıklar Konusunda Kaynaklar
Kamu Borçlanması Konusunda Kaynaklar
Ricardo Denklik Teorisi
   
 
 

© © C.C.Aktan, 2002-2005.

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof. Dr. C.Can Aktan tarafından yayınlanan "Lord Keynes, Keynezyenler ve Fonksiyonalistler" ve "Modern Maliyenin İflası ve Mali Gelenekçiliğin Zaferi" başlıklı makalelerin tamamı sunulmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.