Mali ve Parasal Saydamlık


 

Mali saydamlık, devletin görev ve fonksiyonlarının, kamu ekonomisine ve kamu mali yönetimine ilişkin bilgilerin ve hesapların (harcamalar, vergiler, borçlanma, borç yönetimi vs.)  ve aynı zamanda kamu mali yönetimine ve temel iktisat politikalarına ilişkin planların,  niyet ve projeksiyonların açık ve anlaşılır, düzenli olarak ve güven tesis edecek bir biçimde kamuoyunun bilgisine sunulması demektir.

Parasal saydamlık ise para politikalarının genel koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu olan otoritenin (Merkez Bankası) bağımsız olması ve alacağı kararları şeffaflık içerisinde uygulaması anlamına gelmektedir.

Bu web sayfasında Uluslararası Para Fonu’nun iktisat politikası uygulamalarında saydamlığın tesis edilmesi açısından ülkelere yol gösterici mahiyette hazırlamış olduğu iki ayrı kurallar bütününün incelenmesi amaçlanmıştır.  IMF, 1998 yılında “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Kodu” ve 1999 yılında “Parasal ve Mali Politikalarda Saydamlık Üzerine En İyi Uygulamalar Kodu” başlıklarını taşıyan bildirgeleri yayınlamıştır.

 

 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan & İstiklal Y. Vural & Y. Tuğrul Karaaslan tarafından yayınlanan "Mali ve Parasal Politikalarda Saydamlık" adlı makalenin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.