MERKEZ BANKACILIĞI

web kaynaklar

 TÜRKÇE KAYNAKLAR

 

Merkez Bankası Bağımsızlığı
Modeling the Volatility in the Central Bank Reserves in an Emerging Market Setting
Mali Liberalleşmede Merkez Bankası'nın Rolü 1980-1997
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Vaziyeti ve Anlamı
Merkez Bankaları Ve Türev Piyasa Riskleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Bağımsızlığı: AB Ülkeleriyle Bir Karşılaştırma
Para Politikaları Uygulamaları Açısından Merkez Bankası Bilançosu
TC Merkez Bankası ile Federal Rezerv Sisteminin (FED) Karşılaştırması
Mali Liberalleşmnede Merkez Bankası'nın Rolü 1980-1997
Senyoraj: Teori ve Türkiye'de Senyorajın Açıklayıcıları Üzerine Bir İnceleme

Merkez bankalarında iç kontrol ve risk ölçümü uygulamalarının TCMB kambiyo muhasebesi işlemleri açısından değerlendirilmesi
Örgütsel çatışma yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik bir uygulama
Dalgalı kur rejimi altında merkez bankası müdahalelerinin etkinliği: Türkiye üzerine bir çalışma
Yabancı sermayeli banka girişleri ve ulusal bankacılık sektörleri üzerindeki etkileri
Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları Ve Sektörde Yaşanan Mali Riskler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Uluslararası Elektronik Finansal İletişim ve Yurt Dışı Ödeme Sistemleri ile İlişkiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Avrupa merkez bankaları sistemi'ne uyumu
Faktoring
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal raporlarının Avrupa Merkez Bankası Finansal Raporlarıyla Uyumlulaştırılması
Electronic Money Free Banking and Some Implications for Central Banking
Merkez bankalarında iç denetim: Avrupa ve Amerika merkez bankalarının incelenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bir öneri
1980 Sonrası Dönemde Merkez Bankasından Kaynak Kullanımının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi
Basel II'ye Geri Sayım
Central Bank Independence, the Bundesbank Experience and the Central Bank of the Republic of Turkey
Merkez Bankalarının Bağımsızlığı (1)
Merkez Bankalarının Bağımsızlığı (2)

İNGİLİZCE  KAYNAKLAR

 

Central Banking

Mark Bernkopf's Central Banking Resource Center

Money: Past, Present and Future

Other Sources on Monetary History

The Evolution of Central Banking

History of the Bank of England

A Brief History of Banknotes

Museum of American Financial History

Federal Reserve FAQs

Central Banking Then and Now

Paul Warburg's Crusade to Establish a Central Bank in the United States

Historical Overview of the European Monetary Institute

The Creation of the European Monetary Institute

The Road to Economic and Monetary Union