DEVLET Mİ? PİYASA MI?

tosyov-devletmi.jpg (18514 bytes) asaer.gif (471 bytes) Karlılık ve verimlilik, kamu sektöründe mi, yoksa özel sektörde mi daha yüksektir?

asaer.gif (471 bytes) Kamu sektöründe mi, yoksa özel sektör de mi mal ve hizmetler daha iyi sunulur?

asaer.gif (471 bytes) Kaliteli mal ve hizmetleri daha düşük maliyetle sunmakta hangi sektör daha başarılıdır?

asaer.gif (471 bytes) Hangi kesimde israf ve savurganlıklar daha fazladır? Devlette mi, yoksa piyasada mı?

asaer.gif (471 bytes) İşgücü verimliliği hangi sektörde daha yüksektir?

asaer.gif (471 bytes) Hangi kesimde çalışanlar ve müşteriler daha fazla tatmin olur?

Bu ve benzeri bir çok sorunun teorik, analitik ve ampirik boyutları Prof.Dr.Coşkun Can Aktan ve Araş.Gör.Özlem Özkıvrak tarafından yazılan Devlet mi Piyasa mı? adlı monografi içerisinde incelenmektedir. Bu araştırmanın önemli bir kısmı aşağıda sunulmaktadır.

abubull3.gif (104 bytes) Özel ve Kamu Teşebbüslerinin Performans Karşılaştırılması

abubull3.gif (104 bytes) Hizmetlerin Devlet Tarafından Sunulması İle İhale Yöntemi Aracılığıyla Piyasa Tarafından Sunulması: Performans Karşılaştırmaları

abubull3.gif (104 bytes) Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Arasında Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Havayolu ile Yolcu ve Yük Taşımacılığında Kamu ve Özel  Sektör  Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Kamu ve Özel Sektörde Gemi Bakım Maliyetlerinin Karşılaştırılması

abubull3.gif (104 bytes) Hidroelektrik Santrallerde Kamu ve Özel Sektör Arasında   Maliyet-Verimlilik Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Askeri Üs Bakım Merkezlerinde Kamu ve Özel Sektör Maliyet  Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Elektrik Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Arasında Maliyet Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Eğitim: Kamu Okulları ile Özel Okullar Arasında Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Sağlık: Devlet Hastaneleri ve Özel Hastaneler Arasında Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Kreş Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Arasında Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Konut Projelerinde Kamu ve Özel Sektör Arasında Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Çöp Toplama Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Arasında Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Kamu Hapishaneleri ile Özel Hapishaneler Arasında Performans Karşılaştırmaları

abubull3.gif (104 bytes) Çeşitli Sektörlerde Özel Sektör- Kamu Sektörü Performans    Karşılaştırmaları:Genel Sonuçlar

abubull3.gif (104 bytes) Türkiye’de 500 Büyük Firma Arasında Kamu ve Özel Sektör    Performans Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Türkiye'de İmalat Sektöründe Kamu ve Özel Firmaların Performans    Karşılaştırması

abubull3.gif (104 bytes) Türkiye'de Çimento Sektöründe Kamu ve Özel Firmaların Performans Karşılaştırması