ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA MUHTELİF TÜRKÇE WEB SAYFALARI

 

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan'ın Özelleştirme Konusunda Başlıca Makaleleri (Tam Metin- PDF)

Başlangıcından Bugüne Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları. Devlet Planlama Teşkilatı.

Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regülasyon
Dünyadaki Uygulamalar Işığında Rekabet Politikası ve Özelleştirme
Ek ve değişiklikleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özelleştirme mevzuat
Elektrik Sektöründe Özelleştirme ve Türkiye Uygulaması
Kitlerin Özelleştirilmesi Ve Sermaye Piyasasindaki Rolü
Özelleştirmede Değerlendirme Yöntemleri ve Değerlendirme Kriterleri
Türkiye'de Özelleştirme ve Özelleştirme Düzenlemeleri

Elektrik Sektöründe Özelleştirme Ve Türkiye Uygulaması. Devlet Planlama Teşkilatı.

Özelleştirmede Değerlendirme Yöntemleri Ve Değerlendirme Kriterleri. Devlet Planlama Teşkilatı.

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) Finansal Sorunları Ve Bunlara Ilişkin Çözüm Önerileri.

Ek Ve Değişiklikleri Ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ve Özelleştirme Mevzuatı. Devlet Planlama Teşkilatı.

Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları (1984-1998). Devlet Planlama Teşkilatı.

Sosyalist Iktidar: Özelleştirme Yağma Demektir

Privatization versus Debt Stock: A Preliminary Analysis on Turkey
Özelleştirme
Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme: Genel Bir Değerlendirme
Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme
Havaalanı yatırımlarında özelleştirme dünyadaki uygulamaları
Devletin Düzenleyici Rolü: Türkiye'de Elektrik ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Özelleştirme ve Rekabet
Türkiye'de Özelleştirme-1
Türkiye'de Özelleştirme-2
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme Gelirlerinin OECD Ülkelerine Göre Dağılımı
2003 Yılı Özelleştirme Programı
Özelleştirme Uygulamaları
Hükümet 13 Ocak'ta Açıkladığı Özelleştirme Programını Durdurmalı: Hemen şimdi Aziz Konukman
Özelleştirme Üzerine Notlar Oktar Türel
Yasanın Amacı Özelleştirmedir ! Ahmet Alpay Dikmen
Rolü: Türkiye'de Elektrik ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Özelleştirme ve Rekabet
TÜPRAŞ Özelleştirmesi ve Yalanlar
Köy Hizmetleri'nin Lağv Edilmesi
Özelleştirmede Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği
Bir Osmanlı Özelleştirme Modeli: Reji-Tütün İdaresi
Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Telekomünikasyon Deneyimi
Almanya'da Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtımının Serbest Rekabete Açılması
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Kavramı
Impact of Privatization on R&D Activities: The Case of Turkish Telecommunications Industry  Devletin Düzenleyici

The Effects of Privatization on Labor in Turkey