İNGİLİZCE KAYNAKLAR
Referans Kaynaklar
Para ve Banka
Para Kurulu
Dolarizasyon
TÜRKÇE KAYNAKLAR
Para Teorisi ve Para Politikası
Finans, Bankacılık ve Borsa
Merkez Bankacılığı

Parasal Anayasa
   
 

 

 

© C.C.Aktan, 2002-2005.