PARASAL ANAYASA

 

Hasan Atılgan "Parasal Anayasa" 

C.Can Aktan ve Dilek Dileyici, "Parasal Düzen ve Parasal Anayasa"

Axel Leijonhufvud, "Devletin Parasal Alandaki Güç ve Yetkileri Üzerine Anayasal Sınırlamalar", (Çev:E. Siverekli)

James M. Buchanan, Parasal Anayasa Üzerine (Çev: U.Gencel)

Merkez Bankası Araştırmaları

Para Kurulu Nedir? Ne Zaman Gerekir?

Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Devlet Planlama Teşkilatı.