PARA TEORİSİ VE PARA POLİTİKASI

 

Coşkun Can Aktan, "Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi"

Coşkun Can Aktan, Utku Utkulu ve Selahattin Togay, "Para Politikasının Uygulanma Süreci ve Para Politikası Uygulamalarına İlişkin Ana Tartışmalar"

Coşkun Can Aktan, Utku Utkulu ve Selahattin Togay, "Parasallaşma ve Senyoraj"

Stanley Fischer, "Fiyat İstikrarının Sağlanması"

Dilek Dileyici, "Parasal İstikrar Amacını Sağlamada Para Politikalarının Kullanımı"

Peter j. Quirk, "Enflasyonu Onlemede Doviz Kuru Rejimleri"

Para : Teorik Bir Tarama ve Tartışma
1980'li Yıllardan Günümüze Para Politikası Gelişmeleri
Para kurulu, fiyat istikrarının sağlanmasında alternatif bir kurum olabilir mi?
1990'li Yıllarda İzlenen Para Politikaları ve Değerlendirilmesi
Döviz Kuru Politikaları Ekim 2001
Döviz Kuru Politikaları Nisan 2001
Alternatif Döviz Kuru Sistemleri
Taylor Kuralı ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Not

Sergent ve Wallace Açısından Para Politikasına Bakış: Sıkı Para Politikası Enflasyonu Engellemez
Importance of Base Money Even When Inflation Targeting
The Impact of Firm-Specific Characteristics on the Response to Monetary Policy Actions 
Testing The Quantity Theory of Money in Greece
Robust Targeting Rules for Monetary Policy
The Stability of Money Multiplier: A Test for Cointregration
Money Multiplier and Monetary Control
Financial Innovations and Monetary Control
Para Kurulu Sistemi, Üstünlükleri ve Zayif Yönleri
Monetary Transmission Mechanism: A View From A High Inflationary Environment
Credibility Of Monetary Regimes: Is Inflation Targeting Different? K
Monetary Conditions Index: A Monatary Policy Indicator For Turkey
Monetary Policy Reaction Function In Turkey
Taylor Kuralı ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Not
Parasal İstikrar Amacını Sağlamada Para Politikalarının Kullanımı
Para: Nihaî Özelleştirme
Farklı Döviz Kuru Sistemlerinde Para ve Maliye Politikası Analizi ve Optimum Para Alanları (Nobel Ekonomi Ödülü)
Kur-faiz kıskacı
Cointegration Test for Money Demand: The Case for Turkey and Israel
Optimal Monetary Policy, Commitment, and Imperfect Credibility