EKONOMİK REGÜLASYON TEORİLERİ

 

Prof.Dr.C.Can Aktan


Ekonomik regülasyon teorileri literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır.

 

İlk sınıflama  Pozitif Regülasyon Teorisi ve Normatif Regülasyon Teorisi şeklindedir.

 

Pozitif regülasyon teorisi, uygulanmakta olan regülasyonların etkilerini ve sonuçlarını analiz etmektedir.

 

Negatif regülasyon teorisi ise ne türde regülasyonların daha etkin ve rasyonel olduğunu araştırmaktadır.

 

Regülasyon teorileri, amaç ve yarar yönünden de şu iki şekilde sınıflandırılmaktadır.

 

Kamu çıkarına yönelik regülasyon teorisi (Sosyal refah ekonomisi temeline dayalı olarak regülasyonların kamu çıkarını artırmaya yönelik olduğunu savunmaktadır.)

 

Özel çıkara yönelik regülasyon teorisi (Chicago iktisat okulu ve Virginia politik iktisat okuluna mensup iktisatçılar tarafından savunulan regülasyon teorisidir. Bu teoriye göre regülasyonlar genel olarak, kamu çıkarına değil özel çıkar gruplarının çıkarlarına daha fazla hizmet eder.)