EKONOMİK REGÜLASYONLAR KONUSUNDA

KAYNAKLAR

 

 


C.Can Aktan, Regulation and Control vs. Deregulation and Control

OECD: Yasal Kurumsal Serbestleşme ve Özelleştirme (Çeviri)

Robert Okun: Yasal Kurumsal Serbestleşmenin Yararları (Çeviri)

Enformatik Alanında Düzenleyici Kuruluşlar ve Yeni Politikalar

Doğal tekellerde özelleştirme ve regülasyon.

Enformasyon ToplumununTelekomünikasyon Şebekesi ve Türkiye  (Mete Kavuncu)