değişim çağında sağlık hizmetleri    

sağlık hizmetleri sunumu ve finansmanında yeni yöntemler        

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Sağlık olmadan ne paranın ne de başka bir şeyin bir değeri yoktur

 

                                                         Democrit (On Diet)( İÖ, 5)

 

Sağlık, herşeyin temelidir. Bireyin bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik dönemlerinden başlayarak orta ve ileri yaşlara ilerlemesinde sağlık her zaman önemlidir. İyi sağlık koşulları olmadan bireyin sağlıklı yaşama başlaması mümkün değildir. Aynı şekilde, bireyin yaşamının her anında sağlıklı olması yaşamdan zevk almasının ve yaşama değerler katabilmesinin olmazsa olmaz koşuludur.

 

Sağlık, sadece bireysel anlamda değil, müreffeh bir toplum oluşturabilmek için de önem taşır. Günümüzde sağlık hizmetleri, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli toplumsal hizmetlerin başında gelir.

 

Geleneksel olarak sağlık hizmetleri hemen her ülkede “kamusal hizmet” olarak ele alınmış ve devlet tarafından sunulması gereken bir hizmet olarak değerlendirilmiştir. Ancak, içinde yaşadığımız değişim çağında bir çok alanda olduğu gibi  devletin sağlık hizmetleri alanındaki rolü ve fonksiyonlarında çok önemli değişiklikler yaşanmaktadır.

 

Sağlık Hizmetlerinde Devletin Değişen Rolü

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve  Alternatif Yöntemler

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

Halk Sağlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Sunumunda Devletin  Hizmet Sunma Kapasitesinin Arttırılması

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

21 Yüzyılda Herkes İçin Sağlık:  21 Hedef

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Evrensel  Sağlık Bildirgelerine Toplu Bir Bakış

Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

Sağlık Bakanlığı Organizasyon ve Yönetiminde Yaşanan   Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi

Coşkun Can Aktan

canaktanWEB Sağlık Reformu Web Sayfası

Bir Kitap: Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi

                                                               © COPYRIGHT 2006, C.C.Aktan ve A.Kadir Işık

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı Değişim Çağında Sağlık Hizmetleri adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.