TÜRKÇE LİNKLER

Türkiye İnsani Gelişme Raporu

Kent Yoksulluğu

Bölgesel Kalkınma

Yoksulluğu Önleme Stratejileri

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması. Devlet Planlama Teşkilatı

İller Itibariyle Çeşitli Göstergeler. Devlet Planlama Teşkilatı

İller Ve Bölgeler Itibariyle Çeşitli Göstergeler.

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması

Gelir Eşitsizliği Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
Gelir Dağılımında Eğitim Faktörü: Kentsel Bazda Bir Örnek
Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi veTürkiye Üzerine Bir Değerlendirme  Küreselleşme, Büyüme ve Gelir Dağılımı
Dağılmayan Gelir
Bölüşüm ve Bölüşümü Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar
İktisat Politikalarının Bölüşüm İlişkileri Üzerine Etkileri Yönünden Değerlendirilmesi
Türkiye' de Uygulanan İktisat Politikalarının Bölüşüm Üzerine Etkilerinin Ekonometrik Analizi
Türkiye'de Gelir Dağılımı ve İç Göç
Türkiye'de 1980 - 2000 Döneminde Gerçekleşen Gelir Dağılımının İzlenen Vergi Politikası İle Yapılan Eğitim ve Sağlık Harcamalarıyla İlişkisi
Türkiye'de Gelir Dağılımı Ve 1987-1994 Gelir Dağılımı Araştırmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye'de Gelir Dağılımında Adaletsizlik Sorununa Bir Örnek : KİT'lerde Uygulanan Ücret Politikasının Gelir Dağılımında Yarattığı Adaletsizlik Ve Beşeri Sermaye Teorisi İlişkisi
Yoksulluk- Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk
Yoksulluk - Kent Yoksulluğu
Yoksullukla mücadelede Fak-Fuk Fon ve Yeşil Kart uygulaması
Türkiye'deki Gelir Dağılımı'ndaki Adaletsizliğin İzlenen Vergi ve Harcama Politikaları İle İlgisi
Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Bölüşüm Piyasada Olmalı
Dağılamayan Gelir