WWW.CANAKTAN.ORG

EVRENSEL HEDEFLER

 
özgürlük, adalet, barış, düzen, refah...

Varoluşumuzun başlangıcından beri hep bu değerler ve hedefler için mücadele ediyoruz... İnsanlık tarihi, aslında özgürlükler tarihidir... İnsanlık tarihi, savaşların ve çatışmaların yaşandığı ve bunlara son vermek için yapılan mücadelelerin tarihidir... Düzen istiyoruz... Barış istiyoruz... Refah ve zenginlik arzuluyoruz... Daha yüksek yaşam standartlarına sahip olmak istiyoruz... Yaşamımızda mutlu olmak istiyoruz... İnsanlara insan gibi davranılsın istiyoruz... İnsanların haksızlıklardan, baskılardan, zulümlerden, adaletsizliklerden uzak bir yaşam sürmesini bekliyoruz... İnsanların dinlerine ve inançlarına müdahale edilmemesini, tüm etnik topluluklara ve kültürlerine değer verilmesini istiyoruz... Kültürlerarası ve dinlerarası diyalog ve hoşgörünün yerleşmesini arzu ediyoruz...

...bilgi, liyakat, erdem...

Cehaletten uzak olmak istiyoruz... Bilginin, aydınlık olduğunu biliyoruz... İnsanların layık olduğu yerlerde olmasını arzuluyoruz... Çalıştığımız organizasyonda her ne görev olursa olsun, oralarda bilgi, liyakat ve erdem sahibi insanların iş başında olmasını istiyoruz... Kayırmacılığın ve kollamacılığın değil, liyakate dayalı bir meritokratik yönetimin hakim olmasını talep ediyoruz... Toplam ahlakın tesis edilmesini istiyoruz... Bireysel yaşamımızda, aile yaşamımızda, icra ettiğimiz mesleğimizde, içinde yaşadığımız toplumda, devlet yönetiminde, medyada ve tüm alanlarda ahlaki (etik) değerlerin ve ilkelerin yerleşmesini arzuluyoruz...

...kalite...

İnsan kalitesi, liderlik kalitesi, yönetim kalitesi, sistem kalitesi, ürün kalitesi, yaşam kalitesi... Biz, bunları istemiyor muyuz?

O halde ne bekliyoruz?... Bu satırları okuduğunuz sırada kendinizi sorgulayın....Yaşamda ulaşmayı arzuladığımız değerlere ve hedeflere daha fazla yaklaşmamız için bir küçük çaba da siz gösterin... Gücünüze göre... Yeteneğinize göre... İmkanlarınıza göre... Mevkiinize göre... Servetinize göre... Yaşama bir şeyler katın...

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG