>>WWW.CANAKTAN.ORG  

KÜLTÜR

       KÜLTÜR KAVRAMI     ÖZELLİKLERİ     TİPOLOJİ       UYGARLIK VE KÜLTÜR       KURALLAR VE KÜLTÜR    SOSYOLOJİ   DİNLER VE İNANÇLAR     

Bir Sosyal Sermaye Olarak Kültür

Adına “muassır medeniyet” dediğimiz toplumsal amaç, tüm toplumlar ya da ülkeler açısından ulaşılması arzulanan bir hedeftir. Bu sonu olmayan medeniyet yolculuğunda kültürler kilometre taşlarını oluştururlar. Kültür, bir sosyal sabit sermayedir ve toplumsal gelişme düzeyinin arkaplanıdır.  Toplumsal yaşamda ahlak, sivil erdem, güven, kurallar ve kurumlar, sosyal normlar, değerler ve inançlar gibi kavramlarla ifade edilen unsurların tamamı “sosyal sermaye” (social capital) anlamına gelmektedir. Tüm bu saydığımız unsurlar aslında tek bir kelime ile ifade edilebilir: kültür.

Adına “muassır medeniyet” dediğimiz toplumsal amaç, tüm toplumlar ya da ülkeler açısından ulaşılması arzulanan bir hedeftir. Bu sonu olmayan medeniyet yolculuğunda kültürler kilometre taşlarını oluştururlar. Kültür, bir sosyal sabit sermayedir ve toplumsal gelişme düzeyinin arkaplanıdır.  Toplumsal yaşamda ahlak, sivil erdem, güven, kurallar ve kurumlar, sosyal normlar, değerler ve inançlar gibi kavramlarla ifade edilen unsurların tamamı “sosyal sermaye” (social capital) anlamına gelmektedir. Tüm bu saydığımız unsurlar aslında tek bir kelime ile ifade edilebilir: kültür.

Bu web sayfasında kültür kavramı, özellikleri, türleri vs. konularında temel bilgiler sunulmaktadır.

 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG.

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan ve Hasan Tutar tarafından yazılan "Bir Sosyal Sermaye Olarak Kültür" başlığını taşıyan makalenin bir kısmı sunulmaktadır.  Bu web sayfasındaki bilgilerin   tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  yeralan metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.