KURUMSAL FELSEFE

 
   
 

 

 

 
Kurumsal Sosyoloji
Kurumsal Kültür

Kurumsal Davranış
Kurumsal İktisat
Kurumsal Devlet Yönetimi
Kurumsal Şirket Yönetimi 

   Kurumsal Sosyal Sorumluluk

   Anayasal Politik İktisat

   Yayınlar


                

 

Kurumsal Felsefe:: Kurallar ve Kurumlar...

Kurallar, toplumsal yaşamda insanların ve organizasyonların davranış ve eylemlerine rehberlik eden, izin veren ve aynı zamanda sınırlayan formel ve informel ilkeler ve normlardır.   

Kurumlar ise insanların bir zaman süreci içerisinde gösterdikleri davranışların, alışkanlıkların, geleneklerin, değerler ve inançlarının toplamını ifade eder. 

Kurallar, medeniyete yolculuğun kilometretaşlarıdır...

Kuralların ve kurumların evrimi medeniyete doğru bir yolculuktur. Sosyal düzenin ve bu çerçevede ekonomik ve siyasal  düzenin varlığı ve istikrarlı biçimde sürdürülebilirliği kurallar ve kurumlara bağlıdır. 

İyi bir oyun, iyi oyunculardan ziyade öncelikle iyi kurallara dayalıdır. Oyuncuların doğalarında kök salmış hırslarına, tutkularına ve çıkarlarına gem vuracak olan ve toplumsal oyunun karşılıklı menfaate dayalı olarak işbirliği içerisinde sürdürülmesine imkan sağlayacak olan, kurallar ve kurumlardır.

Çoğunlukla kendiliğinden oluşan ve ancak çok uzun bir zaman süreci içerisinde ani değişimlere konu olmaksızın evrimsel bir gelişme gösteren kurallar ve kurumların önemini acaba yeterince kavramış bulunuyor muyuz?

 

 
 

CANAKTAN.ORG - COPYRIGHT 2006 - ALL RIGHTS RESERVED