ORDO  Ekonomik Düzen ve Ekonomik Anayasa


ORDO Felsefesi
ORDO Manifestosu
Sosyal Piyasa
Kurallar ve Düzen
Liberal Demokrasi
Sosyal Devlet
Ekonomik Anayasa
Bibliyografya
Web Kaynaklar
Türkçe Kaynaklar


ORDO Felsefesi : Ekonomik Düzen ve Ekonomik Anayasa

Bu web sayfasında Almanya’nın Freiburg şehrinde Albert Ludwig Üniversitesi'nde 1930’ lu ve 1940’ lı yıllarda görev yapan bir iktisatçı ve hukukçunun geliştirdiği Ekonomik Düzen Teorisi ve Ekonomik Anayasa Hukuku incelenmektedir. Alman neo-liberalizmi ya da ORDO liberalizminin teorik temellerini oluşturan Ekonomik Düzen Teorisi (Ordnungstheorie) bu web sayfasında ana hatları ile özetlenmiş, bilimsel açıdan ekonomi bilimine katkıları değerlendirilmiş ve bir eleştirisi yapılmıştır.

 

Bu web sayfasının oluşturulmasının amacı liberal doktrine önemli katkılar sağlamış olan Freiburg Okulu’ na mensup ORDO Liberallerinin düşüncelerinin ve geliştirdikleri teorilerin ülkemizde tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. İyi bir toplumsal düzenin temel ilke, kural ve kurumlarını oluşturulması için Freiburg Okulu’nun öğretilerinin bilinmesi önem taşımaktadır.

Sosyal Piyasa Ekonomisi

   Almanya’da daha sonraları 1940’lı yılların sonlarına doğru ekonomik düzen teorisinden hareketle A. Müller Armack’ın öncülüğünde Sosyal Piyasa Ekonomisi adı verilen bir ekonomik düzen modeli geliştirilmiştir. Bu web sayfası içerisinde Sosyal Piyasa Ekonomisi de yine bilimsel temelleri ve ilkeleri itibariyle değerlendirilmiş ve eleştirisi yapılmıştır.

 

Ordo Liberalizmi ve Sosyal Piyasa Ekonomisi konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki kitaba müracaat ediniz:

 

 

  © COPYRIGHT 2006, ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG