Hukuk ve İktisat (Law and Economics) ana disiplinine dahil araştırma alanları hakkında bilgi için aşağıdaki merkezi ziyaret ediniz.

 

ayfalimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

       YASAL UYARI    

©  Can Aktan, 2002-2017

canaktanweb içerisindeki tüm bilgilerin (metinler, resimler vs.) kısmen veya tamamen kopyalanarak  basılı materyal haline getirilmesi, basılı materyaller içerisinde kullanılması, başka web sayfalarında yeniden sunulması, e-posta aracılığıyla veya başka şekillerde dağıtılması, transfer edilmesi yayın hakları (copyright) ihlalidir. Bu tür ihlaller tespit edildiğinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince derhal yasal başvurular gerçekleştirilecek, tazminat taleplerinde bulunulacaktır.

Lütfen akademik etik ilkelerine uyunuz. Yaptığınız alıntılar için dipnot ve kaynak kullanımına özen gösteriniz.