JOSEPH GOERRES:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, 1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir halkın fikirler dünyasında belirli heyecanlar ve ani ve büyük değişiklikler meydana geldiğinde bunların ifade edilmesinin bir yolunun mutlaka bulunması gereklidir: Bir avuç kül kullanarak çok fazla çalkantılı bir karışıklık döneminin ortaya çıkardığı için için yanan büyük bir ateşin söndürülebileceğinin mümkün olduğuna inanmak kadar ahmaklık olamaz. Bir dereceye kadar belirli aşırılıklar bile önemsenmeyebilir. Almanlar örneğinde olduğu gibi sözden eyleme oldukça uzun bir mesafe vardır. Dahası, özgür tartışma ortamı her hangi bir aşırı görüşe karşı hızla bir antitezle mukabele edilmesini teşvik eder ve sonuçta bu durum uygun bir vasatın bulunmasına yardımcı olur. Bu orta yol, bazı cüretli eylemlerden dolayı geçici olarak sapmalara olanak tanısa bile onun temel nitelikleri olan iyi tabiatı ve doğuştan gelen güzel özelliklerinden dolayı Alman ulusunun tekrar geri döneceği yol olacaktır. Kötü konumlarını muhafaza etmek için konumlarını doğru yolun dışında tespit eden bireylerden bazıları basın özgürlüğünden çekineceklerdir; ancak, bir bütün olarak toplumun ondan korkması için hiçbir neden yoktur. Sorumsuzca hareket ettiğinde hesaba çekileceklerini bilsinler diye bu ayrıcalığın kötüye kullanılmasını önlemede devlet yeterli koruma tedbirine sahiptir. Ahlaki açıdan hoş görülebilir sınırlar içinde tam bir ifade hürriyeti olmalıdır. Gerçekten doğru ve önemli olan bir şeyin yanlış, ahmakça ve sonucu şüphe götürür bir korumaya ihtiyaç duyduğuna inanmaktan daha yanlış bir düşünce olamaz. İngiltere’nin dışındaki hiçbir yerde basın daha özgür değildir ve bu özgürlüğün kullanılmasından kaynaklanan hiçbir rahatsız edici sonuca da şahit olmadık. Dahası, bütün uluslar arasında İngilizlere Almanlardan daha yakın bir ulus yoktur, zira her ikisi de aynı kökenden gelmektedirler.

 Kaynak: C.Can Aktan ve İ.Yaşar Vural (Derleyen ve Çeviren) , Özgürlük Yazıları, Çizgi Kitabevi, 2003. (Metnin tercümesi Aktan ve Vural tarafından yapılmıştır. İzinsiz kullanılamaz.)

 E. K. Bramsted and K.J. Melhuish, Westerm Liberalism- A History in Documents From Locke to Croce, London: Longman, 1978. (Joseph Goerres, ‘Freiheit der Meinungsausserung’ from the Rheinischer Merkur, 1 May 1814, in Auswahl, München 1921, I, Rheinischer Merkur, pp.207-8)