THOMAS JEFFERSON:

SİYASİ FARKLILIKLARIN HÖŞGÖRÜLMESİ, 1789

jefferson.gif (9124 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizim İleri sürdüğümüz görüşlere karşı yapılan muhalefet sırasında tartışmaların ve çabaların canlandırılması, tanınmamış kişilerin düşündükleri şeyleri yazmamaları, konuşmamaları ve serbestçe düşünmemeleri yönünde bir etkide bulunacağı bir durumu ortaya çıkarabilir. Ancak, bugünlerde buna ulusun sesi karar vermektedir. İlan edilen anayasanın kurallarına göre bütün iradeler hukukun iradesi altında kendilerini düzenleyeceklerdir ve ortak çıkarlar için ortak çaba göstermede birleşeceklerdir. Her ne kadar çoğunluğun iradesi her koşulda geçerli olmaya devam edecekse de haklı olan iradenin makul olması gerektiği, azınlığın eşit haklara sahip olması gerektiği, hukukun eşit bir şekilde uygulanması gerektiği ve bunları ihlalin zulüm olacağı ilkeleri de akılda tutulmalıdır.

Bununla birlikte düşüncelerdeki her farklılık ilkede farklılık anlamına gelmez. Aynı ilkenin kardeşlerini farklı isimlerle adlandırırız. Hepimiz cumhuriyetçiyiz, hepimiz federalistiz. Aramızda birliği bozmaya çalışanlar ya da birliğin cumhuriyetçi yapısını değiştirmeye çalışanlar varsa aklın onunla mücadele etmede özgür bırakıldığı yerde yanlış düşüncelerin hoşgörüyle karşılanabildiğini gösteren güven abidesi olarak onlara dokunmayalım. Gerçekten de bazı dürüst insanların cumhuriyetçi bir hükümetin güçlü olmayacağından, yeterince güçlü olamayacağından korktuklarını biliyorum ama başarılı tecrübelerin olduğu bir zamanda dürüst yurtseverlerin şimdiye kadar bizi özgür kılan bir devleti bir ihtimal olarak sadece kendini korumak için enerji sarfeden bir devletin ortaya çıkması yönündeki teorik ve hayali korkusuna mı terkedecekler? Buna inanmıyorum. Tam aksine, bunun dünyanın en güçlü devleti olacağına inanıyorum. Bunun, hukukun çağrısı ile her insanın hukukun standartlarına kavuşacağı ve kendi şahsi çabaları ile kamu düzeninin müdahalelerine karşı koyabilecekleri tek devlet olacağına inanıyorum. Bazen, insanların kendi kendini yönettiği bir devlete güvenemeyecekleri söylenmektedir. Öyleyse, insanlar başkalarının yönettiği bir devlete güvenebilirler mi? Ya da seni yönetmede krallara melekler mi yardım ediyor? Bırakalım bu sorunun cevabını tarih versin.

Kaynak: C.Can Aktan ve İ.Yaşar Vural (Derleyen ve Çeviren) , Özgürlük Yazıları, Çizgi Kitabevi, 2003. (Metnin tercümesi Aktan ve Vural tarafından yapılmıştır. İzinsiz kullanılamaz.)

J. Salwyn Schapiro, Liberalism-Its Meaning and History, London:1958. (T. C. Pease and A. S. Roberts (eds.), Selected Readings in American History, New York: 1928, p. 232.)