İNSAN HAKLARI KONUSUNDA FELSEFİ ESERLERDEN VE TARİHE DAMGASINI VURMUŞ ÖNEMLİ KONUŞMA METİNLERİNDEN SEÇMELER           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bluesq.gif (58 bytes) Marcus Tullius Cicero, Kanunların Doğası

bluesq.gif (58 bytes) Thomas Aquinas, Kanunların Özü (1251)

bluesq.gif (58 bytes) Richard Overton, Tiranlara Karşı Özgürlük, (1600)

bluesq.gif (58 bytes) John Milton, Sansür Üzerine, (1644)

bluesq.gif (58 bytes) Benedictus de Spinoza, Vatandaşların Özgürlüğü (1670)

bluesq.gif (58 bytes) John Locke, Siyasal Toplumun Amaçları, (1690)

bluesq.gif (58 bytes) John Locke, İnanç Özgürlüğü ve Hoşgörü Üzerine, (1685)

bluesq.gif (58 bytes) John Trenchard ve Thomas Gordon, İfade Özgürlüğü Üzerine, (1720)

bluesq.gif (58 bytes) John Trenchard ve Thomas Gordon, Güç ve Özgürlük Üzerine, (1720)

bluesq.gif (58 bytes) David Hume, Basın Özgürlüğü Üzerine, (1742)

bluesq.gif (58 bytes) Baron de Montesquieu, Kuvvetler Ayrılığı, (1748)

bluesq.gif (58 bytes) Jean-Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme, (1762)

bluesq.gif (58 bytes) Voltaire, Hoşgörüsüzlüğün Doğal Kanunlara Uygun Olup Olmadığı Üzerine, (1764)

bluesq.gif (58 bytes) William Blackstone, İnsanın Doğal Hakları ve Basın Özgürlüğü Üzerine, (1769)

bluesq.gif (58 bytes) Anne Robert Jacques Turgot, Hoşgörü Üzerine Krala Sunulan Önerge, (1775)

bluesq.gif (58 bytes) Adam Smith, Serbest Teşebbüsün Avantajları  (1776)

bluesq.gif (58 bytes) Thomas Jefferson, Siyasi Farklılıkların Hoşgörülmesi, (1789)

bluesq.gif (58 bytes) Edmund Burke, Özgürlük Üzerine, (1790)

bluesq.gif (58 bytes) Thomas Paine, İnsan Hakları, (1791)

bluesq.gif (58 bytes) Mary Wollstonecraft, Kadınların Özgürlüğü (1792)

bluesq.gif (58 bytes) Immanuel Kant, Siyasal Haklarda Teori-Pratik İlişkisi Üzerine, (1792)

bluesq.gif (58 bytes) Wilhelm von Humboldt, İnsanın Özgürlüğü Üzerine, (1792)

bluesq.gif (58 bytes) Joseph Goerres, İfade Özgürlüğü, (1814)

bluesq.gif (58 bytes) James Mill, İyi Devlet,  (1820)

bluesq.gif (58 bytes) Jeremy Bentham, Anayasal Devletin Temel İlkeleri, (1823)

bluesq.gif (58 bytes) James Madison, Özgürlük Üzerine, (1830)

bluesq.gif (58 bytes) John Rankin, Kölenin Özgürlük Hakkı (1833)

bluesq.gif (58 bytes) Friedrich Christoph Dahlmann, Sivil İtaatsizlik Üzerine, (1835)

bluesq.gif (58 bytes) Alexis de Tocqueville, Eşitlik İlkesi Üzerine, (1835)

bluesq.gif (58 bytes) Richard Cobden,Serbest Ticaret Özgürlüğü Üzerine, (1844)bluesq.gif (58 bytes)