İSLAM DÜNYASINDA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YAYINLANAN BAŞLICA İNSAN HAKLARI BİLDİRGELERİ

 

 

 

 

bluesq.gif (58 bytes) Veda Hutbesi, (632)

bluesq.gif (58 bytes) Medine Sözleşmesi, (622)

bluesq.gif (58 bytes) Sened-i İttifak, (7 Ekim 1808)

bluesq.gif (58 bytes) Gülhane Fermanı, (3 Kasım 1839)

bluesq.gif (58 bytes) Islahat Fermanı, (18 Şubat 1856)

bluesq.gif (58 bytes) Adalet Fermanı, (1875)

bluesq.gif (58 bytes) Osmanlı İmparatorluğu 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi) (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler), (23 Aralık 1876)