ADALET VE YARGILAMA HİZMETLERİNDE BAŞLICA İNSAN HAKLARI BİLDİRGELERİ

 

scales5.jpg (7932 bytes)

 

Birleşmiş Milletler,Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar (30 Ağustos 1955)

Birleşmiş Milletler, İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı  veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme, (10 Aralık 1984)

Birleşmiş Milletler, Savcıların Rolüne Dair Yönerge, (7 Eylül 1990)

Birleşmiş Milletler, Mahpuslara Karşı Davranışlara Dair Temel Prensipler (14 Aralık 1990)

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi (Kasım- 1996)