ÇOCUK HAKLARI

 

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Bildirgesi,  (20 Kasım 1959)

Birleşmiş Milletler, Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri (14 Aralık 1974)

Birleşmiş Milletler, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (20 Kasım 1989)

Birleşmiş Milletler, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar (14 Aralık 1990)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve  Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi, (17 Haziran 1999)