NORTHWEST KURALLARI

13 Temmuz 1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyetin üzerinde şekilleneceği sivil ve dini özgürlüklerin temel ilkelerinin genişletilmesi, bu cumhuriyetlerin anayasa ve kanunlarının yürürlüğe konulması için; bu ilkelerin, tüm kanunların, anayasaların ve bu bölgede sonsuza dek yaşayacak devletlerin temeli olarak oturtulması ve saptanması için; bu bölgede sürekli hükümetlerin ve devletlerin kurulmasının sağlanması için ve kamu yararına en uygun  olabilecek bir süre içerisinde orijinal devletlerle eşit bir çerçevede bu cumhuriyetlerin federal meclislerde pay alabilmeleri için:

Aşağıdaki hükümlerin adı geçen bölgedeki devletler, halklar ve orijinal devletler arasındaki asıl hükümler olacağı ve ortak rıza olmaksızın sonsuza dek değiştirilmeyeceği yukarıda bahsedilen yetkililerce bu vesile ile beyan ve ilan olunur, yani:

Madde 1. Adı geçen bölgedeki hiçbir kişi barışçıl bir şekilde olsa dahi küçük düşürülemez ve dini düşünce ve ibadet şekli nedeniyle rahatsız edilemez.

Madde 2. Bahse konu bölgenin sakinleri jüri tarafından yargılanmadan, ihzar emri düzenlemesinden ve yasama organında nispi temsilden yararlanmaya ve genel hukuk kurallarına göre muameleye tabi tutulmaya hak kazanmışlardır. Delillerin güçlü, ispatın açık olduğu büyük suçlar hariç herkese kefil olunabilir. Para cezalarının tümü mutedil olacak ve gaddarca ya da olağandışı bir cezalandırmaya başvurulmayacaktır. Ülkenin kanunları ya da kanun önünde verilen mahkumiyet zorunlu kılması hariç hiçbir kişi malı-mülkü ya da özgürlüğünden mahrum edilemez ve kamu yararının ve kamusal zorunlulukların gerekli kılması halinde her hangi bir kişinin malının alınması ya da her hangi bir kişiden hizmet talep edilmesi durumunda aynı değerde tazmin yapılmalıdır. Hakların ve mülkiyetin tam olarak korunması için, adı geçen bölgede, hileli bir şekilde ve önceden hile ile hazırlanarak, özel sözleşme ve anlaşmaları etkileyen ya da müdahale eden bir çerçevede hiçbir kanunun çıkarılmayacağı ve yürürlükte kalmayacağı ilan edilir. ...

 

Madde 6. Bu bölgede ne gönüllü kölelik ne de kölelik olamaz aksi takdirde bu suçu işleyenler uygun bir şekilde cezalandırılacaklardır. Orijinal devletlerden her hangi birinde emeği ya da hizmeti üzerinde hak iddia edilen her hangi bir şahsın firar etmesi halinde bu firari üzerinde ancak hukuki yollardan hak talep edilebilir ve emeği ya da hizmeti üzerinde hak talep eden kişiye nakledilebilir.

J. Salwyn Schapiro, Liberalism-Its Meaning and History, London:1958, ss.175-176 (T. C. Pease and A. S. Roberts (Eds.), Selected Readings in American History, New york: 1928, ss.171-176)