AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARAFINDAN YAYINLANAN BAŞLICA İNSAN HAKLARI BİLDİRGELERİ

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi) (1 Ağustos 1975)

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı  (21 Kasım 1990)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Güvenlik Şartı, (19 Kasım 1999)