ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ TARAFINDAN YAYINLANAN VE İNSAN HAKLARI NİTELİĞİNDE KABUL EDİLEN BAŞLICA BİLDİRGELER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü, Cebri Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı ILO Sözleşmesi, (28 Haziran 1930)

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaçları Hakkında Bildirge, (Başlangıç Bölümü), (1944)

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaçları Hakkında Bildirge (Ek Deklarasyon), (1944)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Sendika  Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme, (9 Temmuz 1948)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı  Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme, (1 Temmuz 1949)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme, (29 Haziran  1951)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair 105 Sayılı Sözleşme (25 Haziran 1957)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  İş ve Meslek Yönünden Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme, (25 Haziran 1958)

Uluslararası Çalışma Örgütü, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı ILO Sözleşmesi (2 Haziran 1971)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme, (6 Haziran 1973)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme, (7 Haziran 1978)

Uluslararası Çalışma Örgütü, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme (2 Haziran 1982)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Çalışmaya İlişkin Temel Hak ve İlkeler Deklarasyonu,(19 Haziran 1998)

Uluslararası Çalışma Örgütü,  Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve  Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 Sayılı Acil Eylem Sözleşmesi, (17 Haziran 1999)