anibayrak.gif (8638 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYETi'NDE YAYINLANAN BAŞLICA İNSAN HAKLARI METİNLERİ

bluesq.gif (58 bytes) T.C. 1924 Anayasası (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler),(20 Nisan 1924)

bluesq.gif (58 bytes) T.C.1961 Anayasası (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler), (9 Temmuz 1961)

bluesq.gif (58 bytes) T.C.1982 Anayasası (İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler), (7 Kasım 1982)