Referans

 

sözlükler - almanaklar - ansiklopediler-  sosyal bilimler genel referanslar ►►

 

Ekoloji

 

çevre yönetimi - biyolojik çeşitlilik -  

ekoloji - çevre kirliliğinin önlenmesi ►►

Ekonomi


genel ekonomi - uluslararası iktisat - kurumsal iktisat- anayasal iktisat - avrupa birliği ►►

 

Felsefe & Sosyoloji & Psikoloji

 

ilkçağ felsefesi - ortaçağ felsefesi -

filozoflar - sosyoloji - psikoloji ►►

 

Devlet & Politika


siyaset bilimi - kamu yönetimi - demokrasi - ►►

 

Ahlak


► ahlak felsefesi - siyasal ahlak - meslek ahlakı - meritokrasi ►►

Hukuk


►genel hukuk - anayasa hukuku  - rekabet hukuku - vergi hukuku ►►

 

Dinler & İnançlar


başlıca dinler - mezhepler - inançlar ►►

Yönetim


►  toplam kalite - değişim yönetimi -stratejik yönetim - sinerjik yönetim  ►►

 

Uluslararası İlişkiler & Savunma & Tarih


uluslararası ilişkiler -savunma- tarih ►►

Yeni Trendler


►değişim - yeni global gerçekler - on emir -globalleşme ►►

  Özlü Sözler

 

özlü sözler arşivi -atasözleri ►►     

                                                                  

Değişim & Reform

 

► değişim - devlet reformu - demokrasi reformu-   vergi reformu   ►►

  Eğitim

► Eğitim- Öğretim - Araştırma -Üniversite ►►

Can Aktan Kitapları: Online Kitap Siparişi

 

Kitapyurdu.com

Yeni sayfa com

ideefixe.com

İmge Kitabevi

Vesaire.com

Netkitap

 

  Önemli Duyurular

 

EPCS Konferansı ilk kez Türkiye'de yapılıyor.

YEBKO Konferansı'na Davet

ICSS Konferansı'na Davet

SoBiAD KSS Projeleri İlan Edildi.

SoBiAD Academy Kuruldu.

 

Canaktanweb'den Seçmeler

Whistleblowing

Çıkar Grupları

Bolonya Süreci

Değişim Çağında Yüksek Öğretim

Kültür

Oyun Teorisi

Yeni Ekonomi

Çokuluslu Şirketler

Kurumsal İktisat

İyi Yönetim/ Good Governance

Vergi, Zulüm ve İsyan

CanaktanWEB İnsan Hakları Arşivi

Demokrasi ve Demokratikleşme

Değişim Çağında Yönetim

Rekabet Gücü

Yeni Avrupa ve Türkiye

Altyapı Ekonomisi

Global Sorunlar

Meritokrasi

► ►Can Aktan Personal ► ► İletişim  ► Contact  ©  2000-2010