"Toplumsal çıkar grupları, 'görünmez politik el' ile kendi özel çıkarlarını arttırırlar." M. Friedman

 

ÇIKAR GRUPLARININ SİYASAL SÜRECİ ETKİLEME YÖNTEMLERİ

 

 

Coşkun Can Aktan & Hakan Ay & Hilmi Çoban

 

 

Çıkar gruplarının en önemli amacı, kendi ortak çıkarlarını korumak ve genişletmek için siyasi süreci etkilemektir. Çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

·         Lobicilik (Kanun simsarlığı),

·         İkna ,

·         Kamuoyunu etkileme,

·         Tehdit,

·         Kollektif rüşvet,

·         Rüşvet,

·         Sabotaj,

·         Başka partiyi destekleme,

·         Doğrudan hareket ve lokavt,

Bu yöntemleri kısaca incelemeye çalışalım.

 

 

Tam metin makale için bkz:

C.Can Aktan, Hakan Ay ve Hilmi Çoban , "Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları" içinde: C.C.Aktan & Dilek Dileyici, Modern Politik İktisat : Kamu Tercihi: Ankara: Seçkin Yayınları, 2007.
 


 

 

 
 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED    CANAKTAN.ORG

© 2007 C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan, Hakan Ay ve Hilmi Çoban tarafından yazılan "Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları" adlı makalenin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.