"Toplumsal çıkar grupları, 'görünmez politik el' ile kendi özel çıkarlarını arttırırlar." M. Friedman

 

ÇIKAR GRUPLARI - Kaynaklar-

 

 

 

İngilizce Linkler

 

 

Interests and Interest Groups

 

Distinguishing Interest Group Types

 

Types of Interest Groups

 

Interest Groups and Political Parties

 

How Interest Groups Form – and Perform

 

What Interest Groups Do

 

Interest Group Tools and Techniques

 

The Role of Interest Groups

 

Working Groups, Interest Groups, and Coordination Groups

 

Predicting Interest Group Strategies: A Survey of Interest Groups and Bills

 

The Spatial Model of Interest Group Choice

 

Understanding Interest Group Strategies in the U.S. Congress

 

Interest Group

 

Interest Group

 

Types of interests and interest groups

 

Common characteristics and the importance of interest groups

 

Interest Group and Lobbying

 

Pressure Groups

 

Pressure Group

 

Pressure Group

 

Pressure Group

 

 

Türkçe Linkler

 

C.Can Aktan, Hakan Ay ve Hilmi Çoban , "Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları" içinde: C.C.Aktan & Dilek Dileyici, Modern Politik İktisat : Kamu Tercihi: Ankara: Seçkin Yayınları, 2007.
 

Çıkar Grupları

 

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Baskı Grupları

 

Çıkar Grupları ve Korporatist Temsil: TMMOB Örneği

 

   

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED    CANAKTAN.ORG

© 2007 C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan, Hakan Ay ve Hilmi Çoban tarafından yazılan "Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları" adlı makalenin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.