WWW.CANAKTAN.ORG

 

 

 

 

 

 

 

DEMOKRASİ ELEŞTİRİLERİ VE DEMARŞİ

 

Modern temsili demokrasilerde ilgisiz ve bilgisiz seçmenlerin tercihlerini yansıtan; çoğunluk oyları ile seçilmiş yönetimi “genel irade” ya da “milli irade”nin temsilcileri olarak kabul eden, çıkar gruplarının hakimiyetine dayalı olan ve son olarak  iktidarın güç ve yetkilerinin etkin biçimde sınırlandırılmadığı bir siyasal yönetim hüküm sürmektedir.

 

Demokrasi’nin başarısızlığının ya da imkansızlığının birinci nedeni “eksik enformasyon”dur. Gerçek dünyada seçmenler tercihte bulunacakları adaylar, siyasal partiler, hükümet politikaları ve bu politikaların sonuçları hakkında tam enformasyona sahip değillerdir.

Demokrasinin imkansızlığının ikinci nedeni, “siyasal ilgisizlik”tir. Siyasal ilgisizliğin seçmen açısından rasyonel gerekçeleri vardır. Bilgi edinmek ve bilgileri değerlendirmek için katlanmak zorunda kalınan “işlem maliyeti”, seçmenleri siyasal alana karşı ilgisizliğe sevk eder.

Öte yandan, ne şekilde olursa olsun, demokrasilerde azınlığın hakimiyeti kaçınılmazdır. Modern demokrasilerin bir çoğu aslında belirli sosyal sınıfların, elit tabakaların veya çıkar gruplarının egemenliğinden başka bir şey değildir.

Son olarak modern temsili demokrasilerde, egemenliği millet adına kullanan siyasal iktidarların sahip oldukları güç ve yetkiler etkin biçimde sınırlandırılmamıştır. Siyasal iktidarlar güç ve yetkilerini halkın yararına değil, tam aksine zararına kullanabilmektedirler.

 

Bu web sayfasındsa demokrasi eleştirileri sunulmakta ve fazlasıyla anlam erozyonu ve yorum enflasyonlarına uğratılmış olan demokrasi yerine POLİARŞİ ve DEMARŞİ adı verilen siyasal sistem önerilerinin entellektüel temelleri ortaya konulmaktadır.

 

 

kitabın  içeriği için yukarıdaki kapağı tıklayınız.

 


 

F. A. von HAYEK'ten Mesaj:


 “Bugün artık demokrasi, tamamiyle, çoğunluğun sınırlanmamış gücü anlamına geliyorsa, bu gücün  –cebre ancak genel kurallara bağlı olarak başvurulabileceği anlamında- sınırlı olduğu bir hükümet sistemini tanımlamak için yeni bir kelime bulmamız gerekebilir. Ben böyle bir hükümet sistemine “demarşi” (demarchy) dememizi öneriyorum. Bu, halkın kaba güce sahip sayılmadığı; ‘günübirlik kararnamelerle değil, ilan edilip halkın bilgisine sunulmuş ve devamlı olmak üzere konmuş yasalar’la yönetmek işiyle sınırlı bir hükümet sistemidir"

 

 

 

 

© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG