e-AVRUPA GİRİŞİMİ


Prof.Dr.C.Can Aktan

 

Bilindiği üzere tüm dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimelerin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak kamu sektöründe “elektronik devlet”  ya da “dijital devlet” adı verilen uygulamalar önem kazanmıştır.

23-24 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında “Avrupa’nın on yıl içinde dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesi” şeklinde bir hedef üzerinde uzlaşılmıştır. Bu hedefe yönelik olarak 19-20 Haziran 2000 tarihinde  “eAvrupa Eylem Planı” kabul edilmiştir. Öte yandan  aday ülkeler de kendileri için “eAvrupa benzeri bir eylem planı” hazırlamaya karar vermişlerdir. Böylece “e Avrupa + Girişimi” adı verilen bir girişim ortaya çıkmıştır.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Şubat 2001’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı aday ülkelere ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday ülkelere katılmaları için davette bulunmuştur. Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun bu çağrısına olumlu yanıt vererek, 15-16 Haziran 2001 tarihlerinde Göteburg’da düzenlenen AB zirvesinde “eAvrupa + Girişimi”ne üye olmuştur.

E- Avrupa+ Girişimi Eylem Planında yeralan hedefler şunlardır:[1]

1- Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması.

§         Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması

§         Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum sağlanması,

2- Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli erişim sunarak internet kullanımını özendirmek.

§         Daha hızlı ve daha ucuz internet erişimi,

§         Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet,

§         Güvenli ağlar ve akıllı kartlar,

3- İnsan kaynağına yatırım

§         Avrupa gençliğinin dijital çağa hazırlanması,

§         Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü,

§         Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı,

4- İnternet kullanımının canlandırılması

§         E-ticaretin hızlandırılması ,

§         Kamu hizmetlerine elektronik erişim,

§         Çevrimiçi sağlık,

§         Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği,

§         Akıllı ulaşım sistemleri,

§         Çevrimiçi çevre,

 

 


[1] Bkz : http://www.edevlet.net/eAvrupa.htm  (Bu web sitesinde elektronik devlet konusunda muhtelif tam metin makalelere ulaşılabilir.)

 


Kaynak:Yukarıdaki bilgiler şu eserden aktarılmıştır: C.Can Aktan, Etkin Devlet, Konya: Çizgi Kitabevi, 2003.